ข้อความ | Messages 28-10-2018 21:0 สถานะการอ่าน

เรื่อง ขอรายละเอียดสินค้า9สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Systems)  

เรื่อง ขอรายละเอียดสินค้า9สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Systems)  
โดย.นุสรา อาสา
ตำแหน่ง : CEO
บริษัท NCDESIGN.NET
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ข้อมูลที่ต้องการ
- วิธีแก้ปัญหาการใช้งาน
- ข้อมูลการจัดส่งสินค้า
- ทดสอบใช้สินค้า/บริการ
- ต้องการให้พนักงานขายติดต่อกลับ

อื่น ๆ -
อีเมล : nussara777@gmail.com
โทรศัพท์ : 090-4234544
แฟกซ์ : fa11122233434