บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ref_1005819104.jpg

 

-รับติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟไหม้Fire Alarm<br/>
-รับติดตั้งระบบSprinkler Fire Pump<br/>
-รับติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารFm-200,CO2,Novec,N2 ฯ<br/>
-จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งบำรุงรักษา และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย